Hörby Tennisklubbs Drogpolicy

 

Målsättning

Hörby Tennisklubb är väldigt mån om våra medlemmar och framför allt ungdomarnas hälsa. Klubben vill vara ett föredöme när det gäller en alkohol och drogfri verksamhet. Detta innebär att vi absolut inte tillåter någon som helst användning av droger, narkotika, tobak eller doping i vår verksamhet.

 

Verksamhet

Hörby Tennisklubb skall vara helt fri från droger där barn och ungdomar under 18 år är verksamma. Givetvis gäller detta också övriga aktiva och föräldrar som skall föregå med gott exempel. Det är även viktigt att alla inblandade, tex föräldrar som ställer upp som förare till tex matcher är restriktiva med alkohol dagen innan. Även rökning i anslutning till vår verksamhet är ej tillåtet.

 

Alkohol, Tobak, Narkotika och Doping

Om vi inom vår verksamhet upptäcker någon som använder alkohol eller tobak skall ledare omgående tala med berörd person och informera om vår drogpolicy. Om personer under 18 år upptäcks kommer ledaren omgående att kontakta föräldrarna. Klubben kräver att vuxna skall föregå med gott exempel vilket innebär att tobak inte är tillåtet i samband med Klubbens verksamhet. Detta innebär att vuxna helt måste avstå från tobak vid våra tennisbanor, klubbutrymme eller vid transporter till eller från matcher/träningar där inte vuxna är med. Att använda narkotika eller dopingpreparat är förbjudet enligt Svenska lag. Om någon inom vår verksamhet upptäcks kommer ledare/tränare omgående att sätta sig ner och diskutera detta med berörd person. Klubben kommer även att kontakta berörda myndigheter för att anmäla det inträffade. Om personen är under 18 år kommer även föräldrarna att kontaktas.

 

Medicinering

Kosttillskott och vissa mediciner kan innehålla ämnen som klassas som doping. Om någon aktiv medlem använder detta skall läkarintyg uppvisas. Det är väldigt viktigt att vi lyfter upp denna frågan eftersom många inte tänker på/känner till att deras medicin eller kosttillskott kan vara förbjudet i idrottsutövning.

 

Information

Policyn skickas ut till samtliga medlemmar i samband med att vi skickar ut de årliga medlemsavgifterna, tränarna/ledarna delar även ut policyn inför varje terminsstart till samtliga träningselever och informerar om policyn. Vi kommer även att publicera den på vår hemsida. Styrelsen kommer även att revidera policyn en gång per år. Policyn skall vara helt genomförd 2010-06-01, nya medlemmar kommer att informeras om drogpolicyn. På årsmötet kommer drogpolicyn att vara med som en återkommande punkt för att medlemmarna skall få möjlighet att påverka och ge sina synpunkter och uppdatering av densamma. Om personer över 18 år inte följer vår policy kommer ledare/tränare eller styrelse att sätta sig ner med berörd person och noga diskutera förklara att det är MYCKET viktigt att vuxna föregår med gott exempel. Om inte ledare/tränare känner att den kan diskutera en eventuell avvikelse med berörd person skall detta lämnas vidare till styrelsen för åtgärd. Vid upprepad förseelse svarar styrelsen för ställningstagande om den berördes medlemskap.

Ansvar

Hörby Tennisklubbs styrelse har det yttersta ansvaret för att policyn efterlevs, givetvis skall alla som på något sätt är delaktiga i verksamheten göra sitt yttersta för att policyn efterlevs. Alla händelser som berör detta dokument kommer omgående att rapporteras till styrelsen för uppföljning och åtgärder. Klubben ansvarar för att tränare/ledare/styrelse skall löpande uppdatera sig gällande drogerna i samhället, detta innebär att vi måste vara vaksamma på vad som händer i samhället och tex vara extra vaksamma om det visar sig att tex användningen av alkohol ökar på orten.

 

Hörby 2009-12-10
Antagen av Hörby Tennisklubbs styrelse 2010-01-25