Klubbens historia

Hörby Tennisklubb bildades den 19 mars 1935 men har egentligen anor som sträcker sig längre tillbaka i tiden. Redan i början på 1920-talet spelades det tennis i Hörby, på den tiden förfogade man över en efter nutida förhållande mycket bristfällig plan uppe vid idrottsplatsen.

Tennisklubben sorterade på den tiden under dåvarande Hörby Gymnastik och Idrottsförening, och det var först flera år senare, år 1935 som man bröt sig ur och bildade en egen klubb, som fick namnet Hörby Tennisklubb.

Den 19 mars 1935 bildades alltså Hörby Tennisklubb, och styrelsen som valdes var:
Ordförande: Nils Frostner
Vice Ordförande: Eric Bäckström
Sekreterare: Ludvig Ohlsson
Kassör: Tage Frostrup

Beslutet att bilda en tennisklubb hade till stor del framtvingats av det stora behovet av en modern tennisbana. På mötet beslöt man också att omedelbart låta bygga en sådan, redan nästa år på sommaren 1936 kunde klubben inviga en bana som anlagts i dåvarande Järnvägshotellets park, ett val som senare skulle visa sig olyckligt.

Banan som byggdes av Byggnads AB V. Liljenberg kostade ca 6.000 kr, beloppet täcktes av ett amorteringslån. Invignings sommaren hade man besöka av Nils Rohlsson, då Sveriges jämte Kalle Schröder bästa tennisspelare. Han spelade en uppvisningsmatch mot Tage Frostrup.

Under de följande åren växte klubbens medlemstal, man deltog i ett stort antal tävlingar med växlande framgångar och klubben hann växa sig stark. Men då kom andra världskriget hösten 1939, man fick annat att tänka på än att spela tennis. Från 1940 sjönk medlemsantalet kraftigt, men från åren 1947-1948 började antalet medlemmar öka igen.

Så gick några år med stark expansion av klubben, både vad beträffar antalet speltimmar och tävlingar inom klubben och mot kringliggande klubbar. Men så kom 1950 som en riktig kalldusch för alla tennisintresserade i Hörby. Banan vid Järnvägshotellet fick ej mer disponeras för spel av klubbens medlemmar.

Situationen var besvärlig och man var nära att ge upp, men då kom räddaren i nöden, Waldemar Löfwall. En andelsförening bildades med Waldemar som ordförande och med honom som pådrivare och idéspruta fick man igång nybyggandet av två banor uppe vid idrottsplatsens norra del i ett område som uppläts till klubben av Hörby köping.

Här slet tennisfolket som djur med anläggningen för att kunna göra så mycket arbete som möjligt för att hålla nere kostnaderna. Vid invigningen som förrättades av dåvarande kommunfullmäktiges ordförande Edvin Linde, fick Valdemar Löfvall, Nils Sköld och Arvid Sandberg, som tillsammans gjort nära 800 arbetstimmar på banorna, mycket välförtjänt mottaga klubbens förtjänsttecken.

I dag 69 år efter klubbens bildande är vi i högsta grad en aktiv klubb, med många medlemmar ( ca 160st ) och en omfattande tränings och tävlingsverksamhet. Vi förfogar över 3 st utomhus och 2 st inomhusbanor.

Hörby Tennisklubb
Gunnar Berg