Ålder: 19 år -.

Omfattning: 1-2 timmar/vecka.

Grupper: 4-10 elever/grupp

Huvudmål: Ge tennisintresserade vuxna möjlighet att lära sig tennisspelet, allt efter egen förmåga och inriktning.

Ansvarig: Fredrik Tuvesson

Kontakt: 0735-99 68 80 eller fredrik.tuvesson@hhtk.se

Målsättning och verksamhetsinriktning för tennisskolan

Det huvudsakliga målet för vuxenträning är att ge tennisintresserade vuxna möjlighet att lära sig tennisspelet, allt efter egen förmåga och intresse. Andra delmål är att försöka höja den generella nivån på spelarna, samt stimulera eleverna till eget spel utanför ordinarie träning.

I vuxenträningen kommer du att lära dig och förbättra de olika tennisslagen samt lära dig spelregler, dubbelspel, taktik mm.

Vuxentennisens grupper indelas i största möjliga mån så att eleverna ska vara så jämspelta som möjligt inom gruppen.

Ambitionen är att eleverna känner att träningen varit stimulerande och att de utvecklas genom att varje träningspass omfattar ett flertal varierade övningar och att varje träningspass inleds och avslutas i positiv anda. Varje elev ska få möjlighet att under ett träningspass ha fått individuell instruktion utifrån sina behov.

Kursen pågår 15 veckor på hösten och 20 veckor på våren.