Boka bana

Enlighet överenskommelse med skolan skall de som är sist för kvällen söndag-torsdag ta ner nätet på bana 1 (den som är närmast ingången). Ni som spelar på kvällen och det inte kommer någon efter er behöver alltså ta ner nätet på bana1.

Instruktioner gällande bokningssystemet

Boka bana här>>>

1. Varje strötimme som bokas inomhus kostar 100: -, fast tid (1 september – 30 april): 85:-/tim. Utomhus spelar medlemmar gratis. Faktura för bokade timmar skickas ut i efterhand.

2. För att komma in i Tennishallen (Ystadsvägen 47 i Hörby) behövs ett elektroniskt chip som dörröppnare. De som kommer att boka banor regelbundet kan kvittera ut ett sådant till en kostnad av 100: -. För övriga som bokar mer sällan finns elektroniskt chip att låna i förbutiken hos Coop i Hörby, Slagtoftavägen 24. Coops öppettider är alla dagar 08:00 – 21:00.

3. Under sommaren är Tennishallen ej öppen för bokning vilket innebär att tider som bokas avser utebanorna enligt informationen i bokningssystemet.

4. Under perioden 14 december 2020 – 10 januari 2021 finns minitennisbollar, orange/gula bollar, prickbollar samt vanliga tennisbollar att låna i cafeterian. Det elektroniska chippet fungerar även in till cafeterian.

5. Vid frågor kontakta Gunnar Berg 0767-61 04 44, Martin Sandell 0703-10 12 74 eller Fredrik Tuvesson 0735-99 68 80.

Välkomna att boka!